(Български) Срещата с делегацията от гр. Шенян на 22.7.2018 г.