Събитие: Безплатен семинар обучава практически как да правим успешен бизнес с Китай

Специализирано обучение-семинар на тема „Как да правим успешен бизнес с Китай? Практически съвети и възможности за ефективно сътрудничество“ ще се проведе на  14 март 2016 г., от 13:30 до 17:00 часа, в гр. Пловдив, Камара на строителите, комплекс „Хеброс“, бул. „Марица“ № 154, секция А, ет. 3 (до Билла).

Организатор на обучението е Българо-китайската търговско-промишлена палата /БКТПП/ в партньорство с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), Българските работодателски организации, Българо-китайската асоциация за бизнес развитие (БКАБР), Българска инвестиционно-строителна асоциация (БИСА) и Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК).

Участието в обученията е безплатно! Целта на семинара е запознаването на българския бизнес със специфичните особености на китайския пазар, възможностите за установяване на ефективни форми на сътрудничество между китайски и български фирми, сертифициране и регистриране на търговски марки в Китай, навлизане и позициониране на китайския пазар, практически съвети и добри практики, привличане на китайски инвеститори и др.

Лекторите в обученията като г-н Кръстьо Белев от Българо-китайската асоциация за бизнес развитие и г-н Лъчезар Динев, председател на БКТПП са експерти с опит в правенето на бизнес с китайски партньори и навлизане и утвърждаване на китайския пазар.

Програма

Регистрационна форма

Който желае да вземе участие трябва да попълни регистрационната форма и да я изпрати на имейл: contact@bg-china-partners.com

Събитие: Безплатен семинар обучава практически как да правим успешен бизнес с Китай