Услуги

Правни услуги
– Регистрация на търговска марка в Китай;
– Съдействие при осъществяване на внос и износ.
B2B услуги
– Предоставяне на информация и консултация на фирми от двете страни относно условията за правене на бизнес и работа по съвместни проекти;
– Популяризиране на проекти и търсене на партньори и пазар за български стоки в Китай;
– Директен контакт с китайския бизнес на място посредством офиса на Асоциацията в Шънджън;
– Привличане на китайски инвеститори;
– Организиране на бизнес форуми в България и Китай;
– Организиране на участия на български представители в изложения, панаири и форуми в Китай;
– Стимулиране на двустранния обмен в областта на икономиката, туризма, образованието, науката, културата и спорта;
– Превод от и на китайски и български/английски;
– Проверка на статута на юридически лица в Китай.
Организиране на делегации
– Съдействие при кандидатстване за визи;
– Организиране на посещения;
– резервации за самолетни билети, хотели;
– Организиране на срещи с подходящи партньори.
Образователни услуги
– да промотира сътрудничество между образователни институции от България и Китай;
– да промотира културен обмен между двете държави;
– да промотира обмен на студенти между двете държави;
– да промотира съвместни образователни програми между учебни институции от двете държави.