Галакси Инвестмънт Груп

GalaxyInvest-logo
4003 Plovdiv,
Dunav 5 Bul, 8th floor
Bulgaria
Tel: +359 32 924 747
Fax: +359 32 924 748
email: office@galaxy-bg.com
website:
https://www.galaxy-bg.com

Галакси Инвестмънт Груп е основана през 1999 година. От своето създаване до сега компанията инвестира, развива и управлява портфолио от успешни проекти в различни направления на недвижима собственост – хотели; жилищни и ваканционни комплекси; офисни сгради, търговски и индустриални площи.
Стратегическите инвестиции на Галакси Инвестмънт Груп са съобразени с ключовите фактори в динамичната бизнес среда и дългосрочните тенденции на пазара.

Компанията инвестира в проекти в които вижда потенциал – гарантиращи конкурентна доходност, висока възвращаемост на капитала и контролиран риск. Позиционирани на ключови локации те отговарят на съвременните модели за развитие на бизнес, притежават множество конкурентни предимства и предизвикват траен интерес от клиенти и инвеститори.

Галакси Инвестмънт Груп е водеща инвестиционна компания. Доказателство за това е не само  диверсифицираното и богато портфолио, но и липсата на всякакви компромиси касаещи качество, стойност и иновации в проектите. Компанията е съсредоточена в постигането на дългосрочен икономически успех. Успех валиден не само за нас, но и за партньори и клиенти.

Стъпвайки върху богатият си опит в придобиване, планиране, изграждане, управление продажба и отдаване под наем на активи, Галакси Инвестмънт Груп е изградила репутация на доверен инвестиционен партньор, който следва високи стандарти и създава отношения които се оценяват високо във времето.

Всички проекти на компанията са плод на колективните усилия на целия екип, неговия висок професионализъм и компетенции. Признанието, на което се радва компанията е резултат от отговорната и прецизна работа на всички мениджъри и специалисти, работещи в Галакси Инвестмънт Груп.