„Ден и Нощ“ ООД

day-and-night-logo190
5100 Горна Оряховица
ул. „Иван Момчилов” №5
Fax: +359 618 60433
email: office@dayandnightwafers.com
website: www.dayandnightwafers.com

Фирма „Ден и Нощ“ ООД е един от най-големите производители на вафли в България. Продукцията ни отговаря на строгите европейски норми и изисквания за качество, като стоката се произвежда под контрола на системата за анализ на опасностите и контрол на критичните точки HACCP и добрите производствени и хигиенни практики в предприятието.

През 2006 година бе пусната в експлоатация нова поточна линия за производство на вафли със и без глазура, която даде възможност за компетентен отговор и задоволяване на търсенето на пазара. С това си действие фирмата откри нови територии за развитие и в близко бъдеще ще бъде търсено решение за още по-добри реазлизации на пазара в България и в чужбина.

Организацията и контрола на производството се следи и управлява от съществуващия екип от маркетингови мениджъри, специалисти по управление на произвдоството, HACCP екип и отговорници по спазването на системите за контрол и безсопасност на храните.

Фирмата има внедрени системите за управление на качеството и безопасността на храните в съответствие с ISO 9001:2008 и ISO 22000:2005.