Професор Хонг`И ЛИУ, президент на Политехническия университет в Шенджен, подписа в Пловдив договори за сътрудничество с Българо-китайската асоциация за бизнес развитие, с Технически университет – София и Пловдивския университет. Асоциацията инициира и организира посещението в българските вузове на 5-мата членове на академичното ръководство на един от най-реномираните университети в Поднебесната империя.