На среща в Пекин г-н LI Xikui, Гл. секретар на Китайската народна асоциация  за приятелство с чужди страни даде висока оценка на приноса на инж. Панчев в Пекин за приятелството между двете страни.