Г-н ГУО Йеджоу, Заместник-министър, Международен департамент при Централния комитет на Комунистическата партия на Китай и посланик на Китайската народна република в Република България от 2010 до 2013 г. покани учредителя на БКАБР инж. Пламен Панчев на обяд в Пекин, по време на който обсъдиха развитието на двустранните отношения.