Споразумение за сътрудничество при привличането на китайски инвестиции.

БКАБР сключи споразумение за сътрудничество при привличането на китайски инвестиции в региона на гр. Пловдив между с  Община Пловдив.