Екип на БКАБР презентира ЕКЗИР по време на Третата среща на инициативата за сътрудничество между Китай и ЦИЕ във формат 16+1 – Белград.