БКАБР подписа Меморандум за разбирателство с Китайски Национален Комитет към Икономически форум за Тихоокеанско Икономическо Сътрудничество.