БКАБР сключи меморандум за сътрудничество в областта на инвестициите и търговията с Vanke Corporate Development Team, Shanghai Vanyi Investment Management Co. Ltd