БКАБР сключи Споразумение за сътрудничество при привличането на китайски инвестиции в региона на гр. Първомай.