По предложение на кмета на Шенджен бе подписано споразумение за сътрудничество, чрез което се създаде постоянна работна група с представители на общините Пловдив и Шенджен, БКАБР и CCPIT Шенджен.