Управителен съвет

Ангел ХристозовАнгел Колев Христозов е роден на 22.01.1943 г. Завършва юридическото си образование в София и веднага след това започва работа в системата на Министерство на вътрешните работи, където заема различни ръководни постове. След 1989 г. се включва активно в строителния бизнес. Към настоящия момент г-н Христозов е избран за Председател на Българо-Китайската Асоциация за бизнес развитие.

Лидия ШулеваЛидия Сантова Шулева е заместник-председател на Българо-Китайската Асоциация за бизнес развитие. Тя е избрана за заместник министър-председател и министър на икономиката между 2003-2005г. и заместник министър-председател и министър на труда и социалната политика между 2001-2003г. Г-жа Шулева завършва „Електроника“ във ВМЕИ „В. И. Ленин“, София (1980), както и следдипломно обучение във ВИИ „Карл Маркс“, София през 1990-те год.

katerina_glushkovaКатерина Кънчева Гушкова е управляващ съдружник на „Респект консулт“, специалист по стопанско право, взаимоотношения с банкови и други финансови институции, организиране и управление на проекти. Г-жа Гушкова е част от експертния екип, създал първите индустриални зони в България. В тази област тя има богата практика и е търсен консулт при реализация на големи инвестиционни проекти, обслужване на търговско-административни центрове, при строителство и недвижими имоти, при финансиране и облигационни заеми. На международно ниво, тя е помогнала на редица чуждестранни компании да направят успешен бизнес в България. През 1997 г. Катерина Гушкова заедно с адвокат Вахрам Ерамян основават „Респект консулт“. Катерина Гушкова е Магистър по икономика и управление на търговията, с диплома от 1993 г. от Университетът за национално и световно стопанство – София. През 1998 г. получава и Магистърска степен по право в УНСС. Завършила е средно образование в Москва. През 1988-1989 г. учи в Российский Экономический Университет имени Г.В. Плеханова – Москва. Към настоящия момент „Респект Консулт“ ООД е втори зам.-председател на Българо-Китайската Асоциация за бизнес развитие.