Цели

– Насърчаване на търговските и промишлените отношения

– Информация и консултация на българските износители относно китайския пазар, както и на китайските износители относно българския пазар

– Информация и консултация на потенциални инвеститори относно възможностите за инвестиции както в Китайската Народна Република, така и в Република България