Дейност

  • Представителство на български и китайски дружества и координация на икономическите и професионалните им интереси; проучвания;
  • Организиране на делови срещи, периодични събирания и всякакви други форми на обмяна на опит и информация за всичко, което се отнася до българо – китайските бизнес отношения.