Евро-китайска зона за икономическо развитие

ECEDZ-logo

Евро-китайската зона за бизнес развитие (ЕКЗИР) е един от най-новите проекти за индустриална зона. ЕКЗИР е част от Тракия икономическа зона и е специално проектиран, за да отговаря на изискванията на бързо растящия обмен на стоки и услуги между Европа и Китай. Зоната предлага не само атрактивна логакия от логистична гледна точка, но и стимули от местната управа.

Инвестиционната възможност е част от големия проект Тракия икономическа зона (ТИЗ), който включва 6 индустриални зони около град Пловдив с обща площ от 1,070 хектара – 325 от които вече застроени и заети. Инвестиции в размер на EUR 1 млрд. са вложени в проекти „на зелено“ с обща площ от 845,000 кв. м, повече от 100 инвеститори са привлечени в ТИЗ, 80% от които международни компании; повече от 12,000 нови работни места са създадени.

Концепцията на проекта е да се създаде изложбен, логистичен и търговски център за китайски стоки, модерен логистичен център за експорт от Китай към Европа, Африка и Русия и изложбен и търговски център за европейски стоки, предназначени за китайския пазар. Ще бъде основан постоянен изложбен панаир, който посредством различни онлайн модели ще обслужва клиенти по целия свят и ще допринася за търговския и културен обмен между Европа и Китай.

Първият етап от инвестицията включва обща застроена площ от 600,000 кв. м на територия от общо 100 хектара микс от модерни логистични и търговски площи (логистични сгради РЗП 200,000 кв. м, търговски сгради 200,000 кв. м, офиси 100,000 кв. м и жилищни сгради 100,000 кв. м).