Срещата с делегацията от гр. Шенян на 22.7.2018 г.

На 22 юли 2018 г. Българо-китайската асоциация за бизнес развитие /БКАБР/ прие делегация, ръководена от г-н Джан Дзинхуей, заместник-председател на Китайската народна политическа консултативна конференция /КНПКК/ на град Шенян. В състава на делегацията бяха и г-н Цао Ян, директор на отдел „Население, ресурси, околна среда“ към Комитета по строителство на КНПКК, г-н Ван Дзъдзян, заместник-генерален секретар на Народната асоциацията за дружба с чужди страни /НАДЧС/ на град Шенян; г-н Ян Яоджъ, директор на офиса за промоции на германски инвестиции към Бюрото за външна търговия и икономическо сътрудничество на град Шенян. От името на БКАБР, г-жа Ирина Белева, старши съветник, генерален консул на Република България в Шанхай /2011-2015 г/, работила в град Шенян в периода 1990-1995 година запозна гостите с дейността на БКАБР, Тракия икономическа зона и Логистичния хъб и Павилиона 16+1 за електронна търговия със селско стопански и други стоки , който бе официално открит от Министъра на земеделието, храните и горите на РБ и Министъра на земеделието на КНР през 2018 г. съвместно с Центъра 16+1 за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от централна и Източна Европа
 

Подписано бе Споразумение за установяване на отношения на приятелство и сътрудничество между Българо-китайската асоциация за бизнес развитие /БКАБР/ и Народната асоциацията за дружба с чужди страни /НАДЧС/ на град Шенян, КНР.

Бяха обсъдени възможностите за съвместни инвестиционни проекти като индустриална зона на град Шенян, проект за китайски билкови екстракти и разширяване на туристическия обмен през 2019 г., когато Пловдив ще бъде Европейска столица на културата. Делегацията отправи покана към г-н Тотев и г-н Стаменов за участие в 18 конференция на кметовете WWCAM Mayors Conference , която ще се проведе през септември 2018 г. в град Шенян.

 

Срещата с делегацията от гр. Шенян на 22.7.2018 г.