За насЦелиАкценти
„Българо-китайска асоциация за бизнес развитие“ /БКАБР/ е създадена през 2010 г. като неправителствена организация с цел задълбочаване на сътрудничеството между България и Китай във всички сфери на живота – икономика /инвестиции, търговия/, туризъм, образование, култура, наука, спорт.
– Насърчаване на търговските и промишлените отношения;
– Информация и консултация на българските износители относно китайския пазар, както и на китайските износители относно българския пазар;
– Информация и консултация на потенциални инвеститори относно възможностите за инвестиции както в Китайската Народна Република, така и в Република България.
kcm2000-logo
ataro-logo
intercomplex-logo190
krago-logo190