(Български) Дарик: Родопското село Момчиловци – основа за привличане на туристи от Китай