(Български) Производството и приложението на топлоизолация от папур проучиха „Фраунхофер“ и „Тракия икономическа зона“