Производството и приложението на топлоизолация от папур проучиха „Фраунхофер“ и „Тракия икономическа зона“

Отглеждането на суровината и реализацията на материала ще осигури работни места в зони с висока безработица, сочи изследване по международен научен проект  

Потенциалът за добив на папур в България като суровина за производство на иновативния строителен материал TYPHABOARD е целта на приключилия 2-годишен международен научен проект, финансиран от Германската федерална фондация за опазване на околната среда DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt). Това разясни на специален семинар в софийската централа на Съюза на архитектите в България  ръководителят на проекта арх. Георги Георгиев от „Фраунхофер“ – най-голямото научно-изследователско сдружение за приложни изследвания в Европа.

Ръководителят на проект арх. Георги Георгиев, снимка на издателство EUROSTAV

Арх. Георгиев заедно с проф. Мартин Круз и с партниращия екип от Висшето строително училище „Любен Каравелов“- София /ВСУ/ с ръководители проф. д-р арх. Николай Тулешков и проф. д-р ландш. арх. Пенчо Добрев, представиха положителните резултати от международният научен проект „Изучаване на приложимостта на ново разработения, иновативен и устойчив строителен материал TYPHABOARD /Тайфаборд/ като топлоизолация при многофамилни жилищни сгради с домсъвети в България“. В семинара взеха участие Клаудия Домел от финансиращата проекта фондация и Никола Стоянов, заместник-директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Председателят на Съюза на архитектите в България арх. Георги Бакалов също акцентира върху големия потенциал на технологията и свързаните с нея дейности у нас.

TYPHABOARD е създаден от немския институт „Фраунхофер“, който в партньорство с ВСУ и „Сиенит Холдинг“, девелопър на „Тракия икономическа зона“ /ТИЗ/, извърши проучване за прилагането на материала у нас и култивирането на суровината за него. „Както знаете Община Бургас и Община Хасково наскоро се присъединиха към ТИЗ и се обмисля отглеждането на папур да бъде на тяхна територия“, коментира инж. Пламен Панчев, съосновател на най-мащабната българска индустриална зона. Според него Северна България също има огромен потенциал по река Дунав, като предпочитана зона за култивиране на суровината.

Цялостната концепция TYPHABOARD е атрактивна за България поради няколко основни фактора, посочи арх. Георгиев. Първо, производството протича в малки и средни предприятия, за да може мащабът на предприятията да отговаря на количествата на суровината. Второ, изисква се сравнително високо количество ръчен труд, което обуславя повишена трудова заетост в потенциалните региони за разгръщане на идеята – поречието на Дунав, Черно море и Марица. Трето, култивирането на суровината носи със себе си много положителни ефекти за околната среда и цялостната концепция води до значително намаляване на въглеродните емисии при сградите, в които се използва иновативната топлоизолация TYPHABOARD. Не на последно място е и очакваният положителен икономически ефект – култивирането на суровината в зони с висока безработица и ниски доходи. Приключилият проект създаде стабилна основа за последващата реализация на концепцията – отглеждането на папур и производството на иновативния строителен материал.

Производството и приложението на топлоизолация от папур проучиха „Фраунхофер“ и „Тракия икономическа зона“